Tag: فیلتر کیسه ای

فیلتر کیسه ای

سیکلون غبارگیر

غبارگير سيکلونی معمولا زمانیکه بار غبار هوای ورودی به فيلترهای کيسه ای بيش از ظرفيت آنها باشد قبل از غبارگير کيسه ای از سيکلون براي

Read More »

سوالی دارید ؟ از ما بپرسید !