رد کردن لینک ها

اسکرو کانوایر

اسکرو کانوایر با نقاله های حلزونی که به عنوان نقاله های مارپیچی نیز شناخته می شوند،به عنوان انتقال دهنده مواد ریزدانه در زوایا و شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع اسکروکانوایر:

اسکرو کانوایر بدون شفت: این مدل عمل انتقال مواد را راحت خواهد کرد.

اسکرو کانوایر افقی:این دستگاه برای انتقال دادن مواد از بخشی به بخش های دیگر کاربرد دارد.

بازگشت به بالای صفحه
زبان سایت »