Category: فیدر میکسر دامداری

فیدر میکسر دامداری

فیدر میکسر دامداری

استفاده از فیدر میکسر برای تهیه TMR در اغلب دامداری های صنعتی ایران به امری ضروری بدل گشته است. اولین اقدام شما در تهیه یک

Read More »

سوالی دارید ؟ از ما بپرسید !