تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

آدرس کارخانه : شاهرود، شهرک صنعتی -فاز 1 خیابان

کارگر3 ،

تلفن:02332511791

02332511792

فکس : 32511377-023

09126139428

09124635428

09124739428

مجتبی شاه حسینی

پست الکترونیک : Radkar_92@yahoo.com

  کد پستی 3614946983