Category: سیکلون غبارگیر صنعتی

سیکلون غبارگیر صنعتی

سیکلون غبارگیر

غبارگیر سیکلونی معمولا زمانیکه بار غبار هوای ورودی به فیلترهای کیسه ای بیش از ظرفیت آنها باشد قبل از غبارگیر کیسه ای از سیکلون برای

Read More »

سوالی دارید ؟ از ما بپرسید !